De stichting Vrienden van het Leonardo College bestaat al jaren en heeft als doel om de school van (extra) leermiddelen te voorzien waarmee beter en uitdagender onderwijs kan worden gegeven, maar waarvoor de financiële bijdragen vanuit de overheid onvoldoende zijn of niet voor aangewend mogen worden.  Ieder schooljaar ontvangen alle ouders per mail een verzoek voor een bijdrage aan de stichting. 

Ieder jaar kunnen de secties aanvragen indienen en kunnen aanvragen ook ingediend worden door leerlingen zelf. Het bestuur van de stichting toetst de aanvragen aan een aantal criteria, zoals of er veel  leerlingen baat hebben bij de aangevraagde middelen, of de aanvraag duurzaam is, of deze voldoende onderbouwd is en natuurlijk of er voldoende geld voor is.

Voorbeelden van goedgekeurde aanvragen in de afgelopen jaren zijn de aanschaf van leesboeken Engels,  architectuurlego voor een terugkerend project in 4 havo/vwo, outdoor netten voor sporten als volleybal en tennis, minidoelen voor sporten als voetbal en hockey, ukeleles voor muziek, een camera voor op een microscoop, zodat op het smartbord meegekeken kan worden, een 3D model van het Coronavirus, een anatomisch model van een skelet, broedstoven en microscopen,  letterpakken voor de taalsecties, een spel voor maatschappijleer.

De stichting leverde voor het nieuwe gebouw een grote bijdrage aan zowel de kunstmuur, als een multifunctioneel sportveld.

Het bestuur van de stichting bestaat uit ouders en komt zo’n vier keer per jaar bij elkaar om aanvragen te beoordelen.