Filosofie

Op het vwo hebben alle leerlingen in leerjaar 1 tot en met 3 twee uur filosofie in de week. In deze lessen gaan leerlingen aan de slag met vragen als Wat is rechtvaardig? Wat kan ik weten? Wat is ethiek? en Wie ben ik? Vanaf leerjaar 4 kunnen vwo-leerlingen filosofie kiezen als examenvak.

Met ingang van schooljaar 2022-2023 wordt filosofie ook aangeboden aan leerlingen in havo 3.