Ziekmelden 

Als een leerling ziek is en dus niet naar school kan komen meldt een van de ouder(s)/verzorger(s) dit tussen 07.30 en 08.30 uur aan school via Magister of telefonisch bij de conciërge via 071 576 82 02. Iedere ziektedag moet de leerling opnieuw ziekgemeld worden. 

Bij ziekte tijdens toets- en schoolexamenweken meldt een van de ouder(s)/verzorger(s) de leerling voor aanvang van de toets telefonisch afwezig bij de conciërge.