Schoolkosten

​Veel studiekosten worden door het Rijk gedragen, maar voor sommige lesmaterialen of onderwijsstromen ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. Ouders zullen zelf een aantal materialen moeten aanschaffen, daarnaast vraagt de school ouders een bijdrage in de kosten. Deze valt uiteen in twee delen: een vrijwillige ouderbijdrage voor algemene zaken voor alle leerlingen en een bijdrage in de kosten voor de niet-verplichte onderdelen.

Leermiddelen

De school betaalt de leermiddelen uit een vergoeding die zij van de overheid ontvangt. Aan het einde van het voorgaande schooljaar leggen we ouders/leerlingen uit hoe u schoolboeken en licenties voor digitale materialen bestelt. Dit gaat via de website van de boekhandel  www.vandijk.nl .

  • Voor de schoolboeken en licenties ontvangt u geen rekening.
  • De school vraagt geen borg voor het gebruik van de schoolboeken en de licenties.
  • Als een leerling de schoolboeken beschadigt, brengt boekhandel Van Dijk of de school de kosten in rekening.

Naast het pakket schoolboeken en licenties voor digitale materialen zijn er andere leermiddelen nodig, bijvoorbeeld een rekenmachine, woordenboeken, een Bosatlas en schrijfgerei. Deze moeten leerlingen zelf kopen.

De vrijwillige bijdrage - gift

De school vraagt de ouders een vrijwillige bijdrage in de vorm van een geldelijke gift. Voor de school is het van groot belang dat u deze gift doet. Uw bijdrage betreft extra voorzieningen (materialen of activiteiten) die voor het reguliere onderwijs, de proefwerken of de examens nuttig en ondersteunend zijn en die het Rijk niet subsidieert. Deze bijdrage is nodig om extra activiteiten en niet gratis lesmateriaal te kunnen bekostigen. Van uw bijdrage bekostigen we onder meer de volgende zaken:

  • Schoolfoto;
  • Schoolfeest;
  • Bijdrage excursies (meerdaagse reizen worden apart verrekend);
  • Kopieertegoed leerlingen;
  • Bijdrage projecten, sportdagen, en dergelijke;
  • Bijdrage schoolkrant, ouderavonden, ouderraad en dergelijke;
  • Extra leerlmiddelen;

Bovenstaande extra voorzieningen zijn belangrijk voor het onderwijs en noodzakelijk voor een goed functionerende school. Het bedrag van de gift is dit jaar vastgesteld op € 115,00 per leerling en is tot stand gekomen in overeenstemming met de deelraad van de school. Voor de vrijwillige ouderbijdrage en de overige kosten ontvangt u aan het begin van het schooljaar een verzoek via WIS Collect om de bedragen te voldoen. Hoe WIS Collect werkt, kunt u zien in   dit filmpje  .

Als u een laag inkomen heeft, kan het soms lastig zijn om de kosten die verbonden zijn aan het schoolbezoek van uw kinderen te betalen. Omdat de gemeente Leiden het belangrijk vindt dat alle kinderen kunnen meedoen met schoolactiviteiten, kent het Leids minimabeleid de regeling  bijkomende schoolkosten en de leermiddelenregeling .