Onderwijs

Het Leonardo College is een openbare school voor mavo, havo en vwo. We hebben een duidelijke onderwijsvisie en werken met drie pijlers: algemene, sociale en persoonlijke ontwikkeling. We vinden persoonlijke ontwikkeling net zo belangrijk als schoolprestaties. Dit zie je terug in alle niveaus bij ons op school. Zo gaan de mavisten op maatschappelijke en beroepsstage, werkt de havo volgens Havisten Competent (HaCo) - een methode die aansluit bij de behoeftes en sterktes van havisten -  en worden vwo-leerlingen extra uitgedaagd door lessen filosofie, casusweken en een museumleerlijn.