Onderwijs

Onze basis is leerlingen een veilige leeromgeving bieden met goed onderwijs waar ruimte is om eigen keuzes te maken. Bewegen en creatief uitgedaagd worden spelen daarin een grote rol. In onze lessen dagen wij leerlingen uit met afwisselende werkvormen die een beroep doen op verschillende vaardigheden. Ook stimuleren we leerlingen om hun talenten te benutten: werken aan je talent leidt immers ook tot betere prestaties in schoolvakken en tot hogere leeropbrengsten. Ook is er aandacht voor samenwerken en voor plan-, reflectie- en studievaardigheden, zowel op sportief als op cognitief niveau.

Dit proces van verschillende leeractiviteiten wordt ondersteund door formatief handelen: het volgen en in beeld brengen waar een leerling staat in het leerproces. Als een leerling bijvoorbeeld de stof van een vak beheerst ontstaat er ruimte voor het maken van keuzes: extra verdieping of meer tijd voor een vak dat meer aandacht vraagt. Een keuze die altijd in overleg is met de leerling, ouder(s)/verzorger(s), mentor en betrokken vakdocent(en). Zo ontstaat er een open leergemeenschap waar leren centraal staat, creƫren we positieve verwachtingen en is er ruimte is om keuzes te maken die passen bij de leerling.