Over vwo

De vwo-afdeling op het Leonardo College onderscheidt zich door kleinschaligheid, individuele aandacht en betrokken docenten.

We hebben een havo/vwo-brugklas en een vwo-brugklas. Zo krijgen leerlingen zo veel mogelijk kansen om door te stromen naar het vwo. We ondersteunen vwo’ers met gerichte begeleiding en coaching.

Voor de leerlingen die meer uitdaging willen, zijn er onder meer het leerlingenklankbord (waarin leerlingen en teamleider gezamenlijk reflecteren op lopende en gewenste ontwikkelingen in de school), Project Maandag en de Pre-University Classes aan de Universiteit Leiden.

Alle leerlingen volgen filosofie in de onderbouw, krijgen een apart vak O2P in 2 vwo, doen elk jaar een casusweek en bezoeken elk jaar een tweetal musea (zie toelichting hieronder).

In 4 vwo volgen leerlingen negen eindexamenvakken in plaats van de gebruikelijke acht vakken.

Onze vwo-leerlingen behalen goede eindexamenresultaten en krijgen daarmee een goede start bij de volgende stap in hun leven.


EXTRA VAKKEN

Filosofie:

Filosofie is een centraal eindexamenvak op het vwo. Op onze school beginnen we er al mee in klas 1 vwo. Kinderen leren op een gestructureerde manier nadenken over hun eigen vooronderstellingen, evenals logisch argumenteren.  Deze belangrijke vaardigheden passen we toe op thema’s die al vanaf de Griekse Oudheid centraal staan zoals de aard van de mens, vrijheid, gelijkheid, waarheid, kennis, wetenschap, de samenleving, geluk en wijsheid. Ook maken de leerlingen kennis met de geschiedenis van de filosofie. Zo worden ze al vroeg voorbereid op bijna elke vervolgopleiding na het vwo. Bij iedere studie – hbo of universiteit - komen de filosofische vaardigheden goed van pas.

O2P:

Het vak O2P (Onderzoeken, Ontwerpen en Presenteren) heeft als uitgangspunt dat de leerlingen op een andere dan de gebruikelijke manier les krijgen en zelfstandig op verkenning gaan. Zo duiken ze in de wereld van de Europese literatuur, komen ze tijdens de module burgerschap in contact met verschillende bevolkingsgroepen - zoals vluchtelingen en gedetineerden - en richten ze zich op technisch ontwerpen en ruimtelijk tekenen.

MUSEUMLEERLIJN
In samenwerking met de Museumgroep Leiden is er voor de vwo-afdeling een leerlijn ontwikkeld, waarbij elke leerlaag tweemaal per jaar een museum bezoekt. De opdrachten worden gekoppeld aan de schoolvakken. Bijvoorbeeld in de brugklas gaan leerlingen naar het Rijksmuseum van Oudheden en Museum Volkenkunde voor de vakken geschiedenis en aardrijkskunde.

CASUSWEKEN
Het bedrijfsleven en hoger onderwijs vragen steeds meer om wetenschappelijk denken. Om dat te stimuleren is er elk schooljaar een casusweek waarin leerlingen in groepsverband een probleemstelling formuleren, analyseren, onderzoeken, interpreteren en vervolgens presenteren. In de onderbouw hebben deze vakoverstijgende projectweken de thema's: voeding, water en geluid & muziek. De leerlijn eindigt in 6 vwo met het maken van het profielwerkstuk.

DE WERELD IN
We verbreden onze horizon door er veel op uit te trekken. Zo duiken we in de Eerste Wereldoorlog en oefenen  talen tijdens de trip naar Ieper, Luik en Aken in 3 vwo en vertoeft 5 vwo een week in Rome. En tijdens bovengenoemde casusweken gaan we bijvoorbeeld naar het Archief in Leiden, de Voedselbank en bejaardentehuizen.