Vakantieregeling 2019-2020

Leidens Ontzet.......................................... 3 oktober (4 oktober lesvrije dag)
Herfstvakantie.......................................... 21 okober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie............................................ 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie................................... 24 februari t/m 28 februari 2020
Meivakantie............................................... 27 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaartsdag....................................... 21 mei 2020 (22 mei lesvrije dag)
Tweede Pinksterdag............................... 1 juni 2020 (2 juni lesvrije dag)
Zomervakantie......................................... 20 juli t/m 30 augustus 2020

In verband met de door de regering vastgestelde vakantiespreiding begint in 2020 in onze regio de
zomervakantie op maandag 20 juli en duurt deze vakantie tot en met zondag 30 augustus 2020. Met het oog
op het maken van vakantieplannen wordt de ouders/verzorgers verzocht hier goed nota van te nemen.
Verlof aanvragen buiten reguliere vakanties

Vakantieregeling 2020-2021

Herfstvakantie.......................................... 19 okober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie............................................ 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie................................... 22 februari t/m 26 februari 2021
Meivakantie............................................... 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag....................................... 13 mei 2021 (14 mei lesvrije dag)
Tweede Pinksterdag............................... 24 mei 2021
Zomervakantie......................................... 19 juli t/m 27 augustus 2021

Verlof aanvragen buiten reguliere vakanties
Verlof buiten de schoolvakanties om wordt alleen bij uitzonderlijke situaties toegewezen. Een verzoek kan,
uiterlijk vier weken voor het betreffende verlof, worden ingediend bij de teamleider. Verlof aansluitend aan een
schoolvakantie is niet toegestaan.