In verband met de door de regering vastgestelde vakantiespreiding begint in 2021 in onze regio de
zomervakantie op maandag 19 juli en duurt deze vakantie tot en met zondag 29 augustus 2021. Met het oog
op het maken van vakantieplannen wordt de ouders/verzorgers verzocht hier goed nota van te nemen.

Vakantieregeling 2021-2022

Herfstvakantie.......................................... 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie............................................ 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie................................... 28 februari t/m 4 maart 2022
Tweede Paasdag ...................................... 18 april 2022
Meivakantie............................................... 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartsdag....................................... 26 mei 2022
Tweede Pinksterdag............................... 6 juni 2022
Zomervakantie......................................... 11 juli t/m 19 augustus 2022

Verlof aanvragen buiten reguliere vakanties
Verlof buiten de schoolvakanties om wordt alleen bij uitzonderlijke situaties toegewezen. Een verzoek kan,
uiterlijk vier weken voor het betreffende verlof, worden ingediend bij de teamleider. Verlof aansluitend aan een
schoolvakantie is niet toegestaan.