Vakantieregeling 2022-2023

Herfstvakantie.......................................... 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie............................................ 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie................................... 27 februari t/m 3 maart 2023
Tweede Paasdag ...................................... 10 april 2023 (Goede Vrijdag 7 april is een lesdag)
Meivakantie............................................... 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag....................................... 18 mei 2023
Tweede Pinksterdag............................... 29 mei 2023
Zomervakantie......................................... 10 juli t/m 18 augustus 2023

Extra verlof
Extra verlof is alleen mogelijk bij bijzondere omstandigheden. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen een verzoek hiervoor ruim van tevoren schriftelijk indienen bij de teamleider. De teamleider beslist of het extra verlof wordt toegekend. Een volledig overzicht van de regels omtrent het schoolverlof is de vinden op de website van de rijksoverheid. Voor Topsport Talentleerlingen gelden andere afspraken. Deze zijn vastgelegd in het Handboek Topsport Talent.