In verband met de door de regering vastgestelde vakantiespreiding begint in 2022 in onze regio de
zomervakantie op maandag 11 juli en duurt deze vakantie tot en met zondag 21 augustus 2022. Met het oog
op het maken van vakantieplannen wordt de ouders/verzorgers verzocht hier goed nota van te nemen.

 

Vakantieregeling 2022-2023

Herfstvakantie.......................................... 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie............................................ 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie................................... 27 februari t/m 3 maart 2023
Tweede Paasdag ...................................... 10 april 2023 (Goede Vrijdag 7 april is een lesdag)
Meivakantie............................................... 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag....................................... 18 mei 2023
Tweede Pinksterdag............................... 29 mei 2023
Zomervakantie......................................... 10 juli t/m 18 augustus 2023

Verlof aanvragen buiten reguliere vakanties
Verlof buiten de schoolvakanties om wordt alleen bij uitzonderlijke situaties toegewezen. Een verzoek kan,
uiterlijk vier weken voor het betreffende verlof, worden ingediend bij de teamleider. Verlof aansluitend aan een
schoolvakantie is niet toegestaan.