Vakantieregeling 2023-2024

Herfstvakantie.......................................... 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie............................................ 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie................................... 19 februari t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag ........................................... 29 maart 2024 
Tweede Paasdag ...................................... 01 april 2024
Meivakantie............................................... 29 april t/m 10 mei 2024
Hemelvaartsdag....................................... 9 mei 2024 (valt in de meivakantie)
Tweede Pinksterdag............................... 20 mei 2024
Zomervakantie......................................... 15 juli t/m 25 augustus 2024

Vakantieregeling 2024-2025

Herfstvakantie.......................................... 28 oktober t/m 01 november 2024
Kerstvakantie............................................ 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie................................... 24 februari t/m 28 februari 2025
Goede Vrijdag ........................................... 18 april 2025 (lesdag!) 
Meivakantie............................................... 21 april t/m 05 mei 2025 (inclusief 2e Paasdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaartsdag....................................... 29 mei  en 30 mei 2025 (dag na Hemelvaart vrij)
Tweede Pinksterdag............................... 09 juni 2025
Zomervakantie......................................... 21 juli t/m 29 augustus 2025

Extra verlof
Extra verlof is alleen mogelijk bij bijzondere omstandigheden. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen een verzoek hiervoor ruim van tevoren schriftelijk indienen bij de teamleider. De teamleider beslist of het extra verlof wordt toegekend. Een volledig overzicht van de regels omtrent het schoolverlof is de vinden op de website van de rijksoverheid. Voor Topsport Talentleerlingen gelden andere afspraken. Deze zijn vastgelegd in het Handboek Topsport Talent.