Kwaliteit

Op de site van Scholen op de kaart staan alle behaalde resultaten van onze school, met onder meer de slagingspercentages, de doorstroomcijfers, het percentage zittenblijvers en het verschil tussen de cijfers van de schoolexamens en de cijfers van het centraal examen.