Ziekmelden van leerlingen 

Bij ziekte of andere redenen van onverwacht verzuim dient één van de ouder(s)/verzorger(s) dit op de eerste en alle volgende dagen van afwezigheid telefonisch te melden vóór 8.00 uur. 

Ander kort verzuim

Vooraf verwacht verzuim, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan tandarts, orthodontist of fysiotherapeut moet via het  formulier Verklaring van afwezigheid  vooraf worden gemeld. De leerling dient dit formulier in te leveren bij de conciërge.

​Te laat komen en ongeoorloofd verzuim

Deze worden in Magister geregistreerd. Hiervoor geldt de 4-8-12-16 regeling. Leerlingen die zonder reden te laat komen, moeten zich vanaf de vierde keer de eerstvolgende schooldag uiterlijk 8.00 uur melden bij de conciërge. Leerlingen die ongeoorloofd verzuimen, moeten de gemiste tijd op school inhalen.​