Ziekmelden van leerlingen 

Als een leerling ziek is en dus niet naar school kan komen meldt een van de ouder(s)/verzorger(s) dit tussen 07.30 en 08.30 uur aan school via Magister of telefonisch bij de conciërge via 071 576 82 02. Iedere ziektedag moet de leerling opnieuw ziekgemeld worden. 

Bij ziekte tijdens toets- en schoolexamenweken meldt een van de ouder(s)/verzorger(s) de leerling voor aanvang van de toets telefonisch afwezig bij de conciërge. 

Ander kort verzuim

Kort verzuim, zoals het bezoek aan de tandarts, dient tijdig telefonisch doorgegeven te worden aan de conciërge via 071 576 82 02. Dit verzuim kan niet via Magister worden gemeld. Dit soort afspraken worden bij voorkeur niet tijdens schooluren gepland. Houd bij het plannen van afspraken ook rekening met toetsen/toets- en schoolexamenweken. Valt een afspraak toch tegelijk met een toets, dan is er vooraf contact met de docent over het maken van de toets.

​Te laat komen en ongeoorloofd verzuim

Deze worden in Magister geregistreerd. Hiervoor geldt de 4-8-12-16 regeling. Leerlingen die zonder reden te laat komen, moeten zich vanaf de vierde keer de eerstvolgende schooldag uiterlijk 08.00 uur melden bij de conciërge. Leerlingen die ongeoorloofd verzuimen, moeten de gemiste tijd op school inhalen.​