Topsport Talent

Het Leonardo College is een officiële Topsport Talentschool.
Hierdoor kunnen we topsporters een onderwijsprogramma op maat aanbieden, dat is afgestemd op het beoefenen van de eigen sport.

 

Als lid van het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport, een organisatie van in totaal 31 landelijke Topsport Talent scholen, hebben we veel contact met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de sportbonden, NOC*NSF enzovoort. Naast individuele trajecten bieden wij voor tafeltennis en waterpolo trainingen aan via een Regionaal Trainings Centrum (RTC). Voor basketbal en rugby trainen leerlingen bij de gelijknamige Academies.

Om goed onderwijs te kunnen bieden aan Topsport Talent-leerlingen is intensief contact met ouders en trainers nodig. In overleg zijn diverse faciliteiten mogelijk.


Peter du Prie is onze topsportcoördinator