Beste leerling,

Graag willen wij ons voorstellen. Wij zitten met zijn twaalven in de leerlingenraad. We komen uit verschillende klassen, niveaus en leerjaren. Ons doel is om de stem van de leerling te vertegenwoordigen in het beleid van de school. Dat doen we door ideeën voor verbeteringen op school met elkaar te bespreken. Hiervoor komen wij een keer in de twee weken bij elkaar. Onze suggesties geven we door aan de schoolleiding. Vorig jaar waren we betrokken bij de nieuwe plannen voor de catering, waarbij twee leerlingen mochten meedoen aan een proeverij. Wij zijn heel blij met de nieuwe kantine. Hopelijk smaken de nieuwe hapjes jullie ook!

Andere onderwerpen die we hebben aangekaart zijn de verschuiving van de proefwerkweek van ‘na de vakantie’ naar ‘voor de vakantie’ en het eenrichtingsverkeer op de trappen. Ook dit jaar hebben we weer plannen.

Heb jij nog suggesties voor ons? Wij horen het graag! Je kunt ons bereiken via teams of je kunt ons even aanspreken.

Wij zijn er voor jullie!

De Leerlingenraad