Dyslexiecoaches

Dyslexie kan zorgen bij leerproblemen, of je nu jong bent of al wat ouder. De meeste leerlingen komen er op de basisschool achter dat zij minder goed meekomen bij taalvakken, omdat spelling of lezen extra lastig is door dyslexie. Sommige kinderen krijgen extra hulp op school, anderen hebben genoeg aan wat meer tijd om hun werk af te maken.

Op de middelbare school moet je steeds meer zelf kunnen, ook als je dyslexie hebt. Maar het goed aanpakken van vakken waar je veel taal moet gebruiken, is best lastig voor sommige leerlingen: ze lopen vast! Daarom zijn er begeleiders op school om je te helpen als je merkt dat je vastloopt doordat je dyslexie hebt. Hieronder zie je bij wie je kunt aankloppen voor hulp.

Je maakt een afspraak met je dyslexiecoach. Die gaat samen met jou kijken wat school en jijzelf kan doen om het vak beter aan te pakken. Misschien kun je steunles proberen, of kun je een laptop gebruiken bij vakken waar je veel moet lezen of schrijven.

Je dyslexiecoach helpt jou hierbij. En meestal is dat voldoende om gewoon het diploma te halen dat bij jou past. Wat wij helaas niet doen, is bijles geven of je helpen met planning. Als je dit soort hulp juist wel hard nodig hebt, gaat de mentor met de dyslexiecoach overleggen samen met jouw ouders en jouzelf. 

Een dyslexiecoach kan jou oproepen eens langs te komen, of je mentor kan je opgeven bij de dyslexiecoach en die plant dan een afspraak met jou in. Dit betekent dat jij zelf misschien niet zoveel problemen hebt of ziet, maar je mentor of dyslexiecoach toch wil dat je even langskomt. Je ziet dan een afspraak in magister staan en daar ga je heen. Komt de afspraak slecht uit, dan kun je altijd even mailen met je coach.

Aukje van der Neut begeleidt de leerlingen van de onderbouw klassen. We noemen de dyslexiecoach die de onderbouw leerlingen helpt ook wel de dyslexiecoach PTO (programma toetsing onderbouw). Dit heeft te maken met het soort toetsen dat de leerlingen krijgen in deze leerlagen: deze tellen nog niet mee in het examencijfer. Let op je schoolmail en magister agenda: ze kan je oproepen voor een gesprek. Ze komt je ook wel eens opzoeken in de les, schrik daar niet van!

Aukje is aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag en bereikbaar via neut@davinci-leiden.nl

 

Aukje van der Neut

Mavo klas 1, 2

Havo/vwo klas 1, 2, 3

Emma Veldman begeleidt de leerlingen van de bovenbouw klassen. We noemen de dyslexiecoach die de bovenbouw leerlingen helpt ook wel de dyslexiecoach PTA (planning toetsing en afname). Dit heeft te maken met het soort toetsen dat de leerlingen krijgen in deze leerlagen: het zijn SE’s en/of de toetsen tellen mee voor de examens. Emma zorgt ervoor dat elke SE week de lijsten voor dyslexie leerlingen op orde zijn in samenwerking met het examensecretariaat en het zorgteam. Let op je schoolmail en je magister agenda: via deze middelen roept zij jou op om langs te komen. Ze komt je ook wel eens opzoeken in de les, schrik daar niet van!

Emma is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag en bereikbaar via evld@davinci-leiden.nl

Emma Veldman

Mavo klas 3, 4

Havo/vwo klas 4, 5, 6

 

Handelingswijzer
Dyslexiebeleid