Extra vak in 4 mavo => doorstroomrecht

 • Voor 31 januari aanmelden bij decaan mavo (e-mail of brief).
 • Voor 1 april inschrijven bij een MBO.
 • Bijwonen voorlichting profielkeuzedagen (12 en 14 januari) op school.
 • Vakkenpakket moet aansluiten op profiel in 4 havo.
 • Wiskunde of 2e moderne vreemde taal.
 • Geslaagd voor 4 mavo-diploma op basis van alle vakken (inclusief extra vak).
 • Overbruggingsprogramma (1 mei -16 juni) op school volgen.
 • Extra vak in 4 mavo => meer uren => grotere studiebelasting.
 • Voortijdig stoppen met extra vak heeft financiële consequenties.

Geen extra vak in 4 mavo => toelatingsprocedure

 • Voor 31 januari aanmelden bij decaan mavo (e-mail of brief).
 • Leerling kan duidelijk aangeven waarom de zij/hij naar 4 havo wil.
 • Voor 1 april inschrijven bij een MBO.
 • SE, CE en eindcijfer gemiddeld 6,8.
 • SE en CE cijfers niet lager dan  6,0.
 • Kernvakken (Nederlands, Engels en/of Wiskunde) 6,8.
 • Vakkenpakket moet aansluiten op profiel in 4 havo.
 • Wiskunde of 2e moderne vreemde taal.
 • 2/3 positief advies vakdocenten.
 • Positief advies plaatsingscommissie.
 • Overbruggingsprogramma (1 mei -16 juni) op school volgen.