Ondersteuning en begeleiding

De school begeleidt leerlingen systematisch tijdens hun schoolloopbaan en bij de keuze voor vervolgonderwijs en zorgt voor een passende begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Een groot deel van de ondersteuning en begeleiding van zorgleerlingen is ingebed in de dagelijkse gang van zaken. In de analyse spelen mentoren en vakdocenten samen de hoofdrol. De mentor houdt het overzicht over het functioneren en de ontwikkeling van de leerling en is de contactpersoon voor leerling, ouders en collega's.

 

Behalve deze algemene ondersteuning is er ook aandacht voor specifieke hulp, gericht op specifieke ontwikkel- en leervragen van zorgleerlingen. De begeleiding van deze leerlingen begint in de maanden voorafgaand aan het eerste cursusjaar. Op grond van de aan ons aangeleverde onderwijskundige rapporten en overige rapportages stellen wij in de maand juni voor elke nieuwe brugklasser vast of bijzondere zorg of extra begeleiding gewenst is.

 

Klik op een link hieronder voor meer informatie

Meer informatie is te vinden in onze Schoolgids.