Het Leonardo

Welkom bij het Leonardo College! Wij zijn een middelbare school voor mavo, havo en vwo. Met 900 leerlingen zijn we een relatief kleine school. En dat merk je aan het sterke wij-gevoel bij ons op school: de meeste leerlingen kennen elkaar en het contact tussen leerlingen en docenten is persoonlijk. In ons fijne, open en eigentijdse schoolgebouw – direct naast de sportvelden en (top)sporthal – voel je je dan ook snel thuis.

Bij ons op school is er in het rooster ruimte om extra te sporten, te dansen en om creatief uitgedaagd te worden. Voor topsporters is er een speciale Topsport Talentafdeling

Het Leonardo College staat voor bewust openbaar onderwijs: leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kiezen gericht voor ons openbare karakter. Zoals de samenleving is, zo zijn wij. Iedereen hoort erbij en krijgt gelijke kansen. Dit is zichtbaar in ons hele onderwijs en geborgd in de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid, ontmoeting en diversiteit. 

Scholengroep Leonardo da Vinci

Het Leonardo College vormt samen met Da Vinci College Kagerstraat, Da Vinci College Lammenschans en Da Vinci College DCC/ISK de Scholengroep Leonardo da Vinci. De kernwaarden van de scholengroep zijn: gelijkwaardigheid, vrijheid, ontmoeting en diversiteit. In het koersplan 2022-2026 zijn de vijf keuzes voor de toekomst vastgelegd. Deze keuzes dagen ons uit een stap verder te zetten in het invullen van onze maatschappelijke opdracht.